I RACCONTI IN DIALETTO


ERA MEGHJO ‘NA VOTA

Cumo emo vistu, i primi ghjorni du mese i dicembre nun si so presentati tantu per la quale, si vvicina Natale e, quanno e cose averiono da ghj bè, si mettono male pe stu munnu.

So ‘ncuminciate a mancà subbitu quelle cose che fanno sta buono un poru cristtianu. Do ti costi so maghjate…! Quellu che compri linne e botteghe mozzica cumo un cane rrabbiatu.

Emo ‘ncuminciatu co u sciroppe de stufe che si ghjama kerosene e sarria, seconnu me, e lena de signori.

Io nun vorrio fa un paragone tra ghjeri e oghje, nun ne poi fa a menu vistu cumo si presentono e cose specie quanno bocchi linne e case. Cumo poi nun arecordatti quella bucia calla du camminu?

Do frasche, quattro zocchi e tiravi ‘nanzi; è veru, ti scallavi solu denanzi e dereto ti ‘nfreddivi, però un po’ i callu faceva, a fiara si vedeva, si vedeva che c’era che cosa i vivu. Quanti ricordi ‘nanzi allu fuocu!

Ci spettavi a notte i Natale, a Befana, Capudannu, e po vedevi quelle connobbie tutte brusculite, voleva dì che tell’evi arescallate; mò se ti voi scallà te nai da ghj linne u liettu sotto a quelle pezze de linzola.

Benedettu averia da esse quellu che ha ‘nventatu u liettu e i maccheroni, quellu ha pensatu au reposu e a bottassi u stuommicu. I vecchi dicevono: “U liettu atè ‘na rosa, chi nun dorme sareposa”, mo bisogna mettici pure “e sarescalla”.

Prima quanno ghjvi a trovà chitunu, i vedevi che stevono tutti ‘ntornu u fuocu a cazzola, ciarlavono der più e der meno; oghje ‘nvece bocchi la co ‘na casa, ne vedi unu ca unu là tutti braccicati co quelli termosifoni e nun capisci se so essi che hanno da scallà quelli fregni o quelli che hanno da scallà essi.

Se l’hai da parlà, nun sai chi hai da guardà lanne u grugnu, parli, parli e nun t’aresponne gniciunu perché nun sanno co chi l’hai.

Io m’ero scordatu che stemo sotto e feste i Natale, e a Natale bisogna scordassi un po’ tutti i guai, armenu pe questa ghjornata così biastimemo e pensemo di più a Quellu che nasce, speranno sempre che ‘na vota vinutu ‘mezzu a noi, ciaredessi quella pace che tutti noi gnamo cercanno, tantu pare che in questu munnu tutti sanno do sta, atè un po’ cumo e l’araba fenicia, tutti sanno do sta e gniciunu ci vo ghj a pialla.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel