I RACCONTI IN DIALETTO


‘E FERIE

Io e moghjma, un anno, iamo decisu da mettici da parte quache sordu pe ghj ar mare, cumo fanno tante famighje chì a Santresto. “Mo pare che ci vanno tutti -diceva a sociara- quessu munellu nu vedete che nun cresce e nun crepa; mi pare una cregna i ranu patitu. Nu ghjutete perniente, ghjate che ghjornu ar mare!”.

Doppu ‘sti fatti bisogna sta a crecchja, magara patì a fame pe u bè da creatura. Cumincemo u carvariu: tutte e matine ero bituatu a magnammi che piezzu i pane co u companaghju, invece mò, nun si fa atru che magnà un mellu callatu.

Che voi fa! Se u munnu è questu, bisogna fallu girà così. Io sarà che so ancora quellu all’anticama nun ghjelifaccio a rennimi contu de u bè du mare: che faria l’acqua e u sale a ‘ste creature? Noi nun eriamo cume essi? Pare che simo cresciuti e pasciuti listessu!

Pe volontà da sociara e da moghje simo partiti. Iamo da sta tuttu u mese i giugnu a mollu cumo i lupini. Solu che pensallu mi ghjva da refafora. Rivati ar mare ci spoghemo subitu e ghjamo ghjonne a spiaggia che atera piena cumo un ovu tra munelli e madi.

Mi pareva da sta ‘mezzu un brancu i pecara lattare: chi strillava, chi ti tirava a rena, chi ti deva una palettata; insomma, mi pareva da sta a fiera.

Ma quellu che atera più bruttu sarriono state e trippe grosse, a mea e i moghjma, quasi quasi ci vergognamo: io in mutanne parevo Budda e moghjma, un mellozzu.

Doppu sti fatti emo decisu: in questu mese magnano di menu e vedrai che ste panze spariscono. E così emo fattu.

Quanno atera a sera che ghjvo a dorme nun ghjelafacevo a ghjude un occhiu, la piavo chevo cambiatu u liettu. ‘ncuminciava a pighjammi na sudarella e nun capivo quellu che poteva esse. Una notte mi rizzo e mi lesso 3 ova, mi bevo un pardi bicchieri i vinu e mi corgo.

Cumo mi butto lanne u liettu mi dormo cumo un pappagallu. Allora atera a fame!! Senza dilli gnente a gniciunu tutte notti mi rizzavo e lessavo un paru i ova e mi bevevo qualche bicchiere i vinu, aresorvenno così a questione du sonnu.

Quellu invece che nun ghjelifaccio a capì atè cumo si po’ fa a tribulà pe sta bè!! Tribili prima pè mette da parte i sordi, tribili doppu perché ti vergogni a ghj in giru co a trippa grossa.

Vorradì che n’atranno anzi da ghj ar mare u munellu u porto ghjo ‘cun fossu cusì stemo soli e nun tribulemo, e se moghjma e a sociara vonno mustrà quelli tribunali vordì che se ne varranno da sole do li pare senza da fastidiu ai cani che dormono.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel