I RACCONTI IN DIALETTO


UN SANTORESTESE A CARACALLA

Pe i dieci anni i vita du giornale, Soratte Nostru, un signore ceva datu do bighjetti pe ghj a vedè l’opra a Roma linne a Caracalla.

Mo nun sapiamo chi mannacci, allora emo pensatu da fa a bullettinu; emo messu tutti i nomi dentro un cappiellu e emo tiratu su, cumo Dio ha volutu, è toccatu propriu a me.

Io nun c’ero statu mai, nun sapevo nemmeno datera e i che si trattava.

Ma quessatri manno dittu che cantavono, allora io siccumo so ‘nnamoratu du cantu ci so vitu contentu.

A sera so partitu co moghjma, tutte e doi aremutati cumo quanno emo sposatu, simo viti a Roma pe cercà “Caracalla”.

Mevono dittu che atera un fabbricatu mezzu spallatu, e io cumo vedevo certe case rotte mi fermavo pe usulà se quachidunu cantava.

A forza i girà e i dimannà a e guardie ci simo rivati. Gniamo linne i cancielli pe boccà, quanno unu ci dice: “Camminate pianu, sennò disturbate”; fattusiè che pianemo quelle scale i legnu co e punte di piedi, quanno quelle tavele cuminciono a crocchjà.

Tutti quelli cristiani ‘ntornu cuminciono a fa “s..s...s…”, e io: “Ma che niente niente simo vinuti a messa dentro un’achiesa?”- faccio a moghjma – “ Questi fregni pare che ci dicono da fa pianu”.

Pe falla corta ci simo messi a siede, cu scuru si vedevono un mucchju i capocce, un omminu cià ‘nsegnatu do ciamo da mette, e po nun u saccio perché aremasu co a mano longata pe un po’ i tiempu, io mi credevo che mi voleva salutà, laghjo dati a mano e se ne itu.

Lippe lì nun evo fattu casu a quellu che succedeva sopre a quellu mucchju i tavele. Simo arimasi cumo do tonti io e moghjma a vedè tutti quelli cristiani che cantavono cume se fussero ‘miriachi, ogni tantu scappava cà unu urlanno e faceva sta zitti tutti.

U primu tiempu so statu bè, bellu commidu, areposatu, e mi pareva da capì tuttu; u secondu tiempu invece e budella mi ‘ncuminciono a borbottà, lussa a sentivono pure quelli lì vicinu, pe fortuna che aterono giapponesi e a lengua nostra nun a capiscono, sennò i cazzotti si sprecavono.

Moghjma arrabbiata cumo un cane subbitu ma dittu: “ E che ciai co sa panza, nun ti poi sta un minutu fermu!!...”. U sapevo io quellu che stevo a passà!!

Pe fortuna che l’opra atera i “Paghjacci” e ogni tantu scappava cà unu co un tambulone che faceva un fregu i confusione, ogni vota che essu deva una mazzata linne a cassa io devo una tromma.

Ce la mannatu a Madonna i Castiellu pe nun fammi tribulà. Moghjma si vergognava, faceva fintu da nun conoscimi, ma a me nun mi premava basta che mi sgonfiavo.

A notte quanno simo arivinuti l’aghjo areccontati a quelli che me cianno mannatu, hanno risu una settimana dicenno: “Ma che torsu i cristianu mannemo in giru, pe fortuna nun’hai dittu i che paese ateri”.

Me ci so buttatu a biastima; nun ci vaghjo più, bisogna da a Cesare quellu che atè i Cesare e a Caracalla quelli che so i Caracalla.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel